Co se děje, když Italové vyrazí na hory a nasněží?!


Italové milují sníh, ale jenom na horách. Abych byla pesnjí, milují sníh jenom na sjezdovkách. To je totijediné místo, kde jsou na nj pipraveni! Jakmile zane padat na silnicích, je to jedna velká italská komedie. Aneb když Čeka vyrazí s Italy na hory a jako jediná si umí poradit se zimními etzy! Tedy téměř poradit! 


Aujedeme s Italem kamkoliv, vdy to má poádné grády. Prostvdy následuje njakpolokatastrofickscéná. Tím myslím katastrofickz pohledu Ital. Oni totivánumí udlat drama ze veho. Take i ze snhové boue, která nás letoní hory potkala. A ujsem si myslela, e si tentokrát ádnou vtipnou historku nezapíu, kdyjsme vichni zdraví a iví sedli v auta míili po víkendové lyovace zpt do Verony. Ty mení aspekty jako porouchané auto uprosted noci pi cestna hory i incident na sjezdovce, kdy jsem la vinou mého drahého k zemi a pak se kvli tomu vichni dalí hodinu hádali (samozejmmoje verze, on by vám incident popsal trochu jinak), ani v potaz neberu.

Po tech dnech skvlé lyovaky v areálu Val di Fassa, italské Dolomity, jsme se v nedli veer pobalili a vyrazili dom. Textové zprávy typu: “Sněží, dávejte pozor!” i “Vyjete brzy, sněží!” od starostlivch italskch maminek vichni ignorovali. Jetjsme v poklidu li na poádnou pizzu ped odjezdem, protoe nae neomylná GPS navigace (nevím, zda-li tady pocítíte dostatenou ironii) nám hlásila ti hodiny do cíle.

Zatímco jsme si pochutnávali na boské pizze, z nebe se snhu sypalo více a více. Koho by vbec napadlo znepokojovat se nad hustm sněžením, kdyve vypadalo tak krásnpod snhovou pokrvkou. Ani mi v tu chvíli nedolo, jakproblém sníh v Itálii obvykle vyvolává.

Po deseti minutách potkáváme první auta stojící na krajnici. První odpadlíci, kteí si vyrazili na letních gumách. Klasika, nic pekvapujícího! Jediná starost Italje bt poádnchic od hlavy k pat, zimní etzy, lopata i dalí pomcky do auta se zdají bt vedlejí. Po pár metrech zabrzdil mírnkopeek i nás na zimních gumách. A nebyli jsme sami. Nás vechny, co jsme se tam tak pknzoufale seli, ekala vzva v podobnandání zimních etz!

Asi tak prvních dvacet minut nám zabralo jenom rozmotávání etz. Pak pila na adu ta horást, nazutí. tyi chytré hlavy v aut, alespokdydebatujeme o něčem, tak se kadzdá bt chytrvíc nedost, jene jakmile dolo na nandavání etz, nae chytrost se rychle vytratila. A protoe já jsem z naí posádky byla ta jediná zkuená, chápejte jako ta, co pochází ze zem, kde pece sněží poád, vichni zaali obracet zrak na m. Jene já nikdy etzy nenandávala, pokadé jsem jen pihlíela, jak to dlají ostatní, ti zrunjí.

Kdybych se byla bvala více angaovala v pedchozích letech, mohla jsem se teblsknout jako hvzda. Natstí existuje pomocník YouTube, kde najdete pomoc na vechno! Zkoukla jsem, pochopila jsem, vysvtlila jsem a tu práci ujsem nechala na chlapech. Zptnsi teď říkám, co mto v danou chvíli napadlo, kdyjsem to vtinou já u nás doma, kdo leze po ebíku a nco spravuje, zatímco Ital nco vaí nebo letí hadíkem koupelnu!

Po 45 minutách jsme na ty etzy koukali s ím dál vtí beznadjí. A vichni dalí Italové kolem nás na tom byli stejn. Jene zoufalí Italové nemlí. vou jeden na druhého, hádají se, rozhazují rukama vude mon, prostdávají prchod svm emocím. Tak se kolem nás vichni jenom hádali.

Mm jedinm dalím úkolem bylo stát a svítit na pneumatiky, místo toho jsem vak zírala na vechen ten chaos kolem, jak po sobvichni vou, jak italské paniky s nadlanmi vlasy (vlasy mají Italky prostvdy upravené) v dokonalch outfitech podle posledních trendkleí na zemi a piní si bundiky o kola, zatímco jejich manelé si jak paové sedí za volantem a snaí se pohnout s autem. Dokonalá scéna, jak z njaké starí italské komedie.

A tak jsme se vichni, Italové i eka, ukázali jako zdatní profíci na teorii, ale ta praxe unám nikomu vbec nela. vagr Itala uneudrel nervy na uzd, zatáhl za etz a utrhl kus plechu na aut. Zaali nandavat znovu. Po 15 minutách dalí marné snahy nám svitla nadje v podobsilniřů, kteí konenprohrnuli silnici. Take ty etzy unám vem byly naprosto k niemu! Ale zkusili jsme si to a teba uptí hory budeme zrunjí.

Po sjetí z vrcholknás ekala dálnice. Ta samozejmcelá stála. A tak jsem dalích 7 hodin popojídli metr po metru, poslouchali rádio, kde neustále opakovali, jak moc sněží, jakoby si nikdo z nás vech bloklch na dálnici neviml, a doufali, e nebudeme potebovat na záchod.

Tak moc jsem poád kourala, jak mi v Itálii chybí sníh, ale po tomhle vletu mám dost na dalích pt let. Rychle jsem pochopila, e je lepí, kdyv nkterch státech vbec nesněží. Ne vechny národy ten sníh zvládnou s noblesou, jak etí silnii. A e una nnikdy nebudu nadávat, kdydo dvou hodin nebude odklizensníh!

Domjsme dojeli v brzkch ranních, kluci li rovnou do práce a já se la konenuloit do postele. Sladkstudentský život. A díky naemu vletu, jsem si alesporozila svoji slovní zásobu. Pronikoho nenapadlo, dát do uebnic italtiny slovíka jako “zimní etzy”?! 

Jo a druhý den mi Ital oznámil, že i my jsme jeli na letních gumách...už jen jako dodatek! 


(Tento článek byl poprvé publikován 14.12.2017 v internetovém magazínu GLEID, https://www.gleid.cz/domov/509-co-se-deje-kdyz-italove-vyrazi-na-hory-a-nasnezi)


1 komentář